Có rất nhiều đại lý bán siêu xe trên thế giới, những đại lý ấn tượng thường nằm ở Dubai hay các quốc gia giàu có khác. Tuy nhiên, tất cả sẽ bị lu mờ trước “máy bán” siêu xe tự động lớn nhất thế giới Singapore.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm