• Mã nhúng:

    Có rất nhiều đại lý bán siêu xe trên thế giới, những đại lý ấn tượng thường nằm ở Dubai hay các quốc gia giàu có khác. Tuy nhiên, tất cả sẽ bị lu mờ trước “máy bán” siêu xe tự động lớn nhất thế giới Singapore.

    • Facebook
    • Chia sẻ