Một nhóm đã thử nghiệm "sức hút" của chiếc Bugatti đối với phụ nữ bằng cách tán tỉnh họ khi đứng gần chiếc Bugatti Veyron.

  • Facebook
  • Chia sẻ