Mã nhúng:

Tức tối vì có một chiếc xe đỗ trước của garage nhà mình từ sáng đến tối, người chủ đã gọi xe cẩu đến để dời xe vô ý thức này đi.

  • Facebook
  • Chia sẻ