Arcaspace, một tập đoàn tên lửa và thiết bị bay không người lái đã giới thiệu một cheic61 “thảm bay” với tên gọi ArcaBoard có thể bay lên không trung trong khoảng 6 phút.

  • Facebook
  • Chia sẻ