Kawasaki vừa giới thiệu nguyên mẫu của ZX – 10R được trang bị phuộc trước chỉnh điện tự động mang tên gọi mới ZX – 10R SE.Kawasaki vừa giới thiệu nguyên mẫu của ZX – 10R được trang bị phuộc trước chỉnh điện tự động mang tên gọi mới ZX – 10R SE.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm