Trong năm đầu tiên sử dụng, chiếc xe mới của bạn đã bị mất đến 20% giá trị mà bạn mua lúc đầu. 3 năm sau đó, chiếc xe lại mất thêm 50% giá trị. Đó là một số tiền quá lớn để đổi lấy sự “mới” của một chiếc xe.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm