Thay đúng loại lốp cho xe sẽ khiến cho cả hiệu suất lẫn tính an toàn của xe tăng cao. Dù bạn cần mua một chiếc lốp mới để thay cho cái cũ đã bị mòn, đổi lốp có hiệu suất hoạt động khác hay cần thay một chiếc lốp theo mùa, Bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm