Tự vệ sinh xích xe, sên xe tay côn Exciter, Winner, Raider một cách đơn giản Một sên xe côn tay thì giá cũng khá là cao như sên xe exciter, Winner, Raider...thì việc vệ sinh cho sên xe là hết sức cần thiết. Và để đảm bảo tốt cho sên xe thì nên sử dụng các dụng cụ để vệ sinh chuyên dụng của sên xe.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm