Túi khí đầu tiên trên thế giới dành cho người đi xe đạp giúp bảo vệ phần đầu của người sử dụng trong trường hợp xảy ra tai nạn.
Nguồn: Youtube

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm