Sau các phụ kiện bên ngoài, tiếp theo đó là những trang bị bắt buộc phải có và cần thiết ở bên trong phần nội thất khi mới mua ô tô. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm