Sau đoạn quảng cáo để giới thiệu cho khả năng chạy được bằng mọi thứ, kể cả phân bò của mẫu xe Mirai, Toyota vừa tung ra đoạn quảng cáo thứ 2 để giải thích rằng phân bò tạo ra năng lượng như thế nào.

  • Facebook
  • Chia sẻ