Ngày hội chăm sóc bác tài - Driver Care Day mong muốn mang đến một chương trình chăm sóc bác tài cả về sức khỏe lẫn tinh thần cũng như an toàn cho phương tiện với quy mô trên cả nước. Chương trình ý nghĩa này được tổ chức bời Bệnh Viện Ô Tô và Lốp xe Michelin Việt Nam phối hợp với Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, cùng Ắc quy GS Việt Nam, thương hiệu xe thương mại FUSO.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm