• Mã nhúng:

    Khách hàng có thể dễ dàng đặt hàng bộ hệ thống mở khóa xe máy bằng vân tay trên trang web chính thức với mức giá 269 USD/sản phẩm (khoảng 6.1 triệu đồng).

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +