Mazda CX-3 2016 đã vượt qua 5 bài thử nghiệm của Viện Bảo Hiểm An toàn đường bộ (IIHS) với số điểm cao nhất.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm