Triple Tube có khả năng thích ứng với môi trường cực cao. Như tên gọi của mình, loại lốp này có 3 ống được đặt bên dưới lớp vỏ tương ứng với 3 vị trí/3 chức năng chạy khác nhau: tiết kiệm, thể thao, địa hình.

  • Facebook
  • Chia sẻ