Nắm rõ kỹ năng để thoát hiểm khi xe ô tô bị lao xuống vũng nước sâu là điều vô cùng cần thiết. Những hiểu biết và trang bị kiến thức để đối phó với các tình huống nguy cấp này hoàn toàn có thể sẽ cứu sống chính bạn.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm