NASA công bố Video đầu tiên về lốp xe “không dùng hơi” thích ứng mọi địa hình bằng vật liệu Niken Titanium.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm