Mã nhúng:

IIHS cho biết những mẫu xe mới đang có độ an toàn tốt hơn bao giờ hết điều này thể hiện qua kết quả của các bài thủ nghiệm an toàn nghiêm ngặt mà IIHS đặt ra. Các mẫu xe mới đã được nâng cấp để có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn mới đặc biệt là bảo về hành khách từ những va chạm phía trước. IIHS chỉ trao giải thưởng cao nhất cho những mẫu xe có đạt tiêu chuẩn an toàn khi va chạm phía trước.

  • Facebook
  • Chia sẻ