Để phục vụ tốt hơn nhu cầu đổi GPLX của người dân, bà Hiền cho biết, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các Sở GTVT tăng cường công tác tuyên truyền và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ để người dân biết và thực hiện lộ trình GPLXbằng giấy bìa sang GPLX mới bằng vật liệu PET theo lộ trình: Đối với GPLX ô tô và GPLX hạng A4 trước ngày 31/12/2016; đối với GPLX không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) trước ngày 31/12/2020.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm