Theo tính toán, trung bình tài xế dùng phanh xe hơn 200 lần một ngày, vì vậy, không thể phủ nhận tác dụng to lớn của hệ thống phanh trên xe của bạn.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm