Mã nhúng:

Vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của mazda, và chỉ là phiên bản facelife nên ngoài hình không có sự khác biệt lớn.

  • Facebook
  • Chia sẻ