Với hệ thống giới hạn tốc độ mới từ Ford, các tài xế có lẽ sẽ không bao giờ phải nhận vé phạt vì vượt quá tốc độ cho phép.

  • Facebook
  • Chia sẻ