ABS (Anti-Lock Braking System) được trang bị nhằm mục đích giảm hiên tượng mất tính ổn định dẫn hướng trong quá trình phanh trên bề mặt trơn trượt.ABS (Anti-Lock Braking System) được trang bị nhằm mục đích giảm hiên tượng mất tính ổn định dẫn hướng trong quá trình phanh trên bề mặt trơn trượt.

Nguồn: Theo Mazda

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm