• Mã nhúng:

    ABS (Anti-Lock Braking System) được trang bị nhằm mục đích giảm hiên tượng mất tính ổn định dẫn hướng trong quá trình phanh trên bề mặt trơn trượt.ABS (Anti-Lock Braking System) được trang bị nhằm mục đích giảm hiên tượng mất tính ổn định dẫn hướng trong quá trình phanh trên bề mặt trơn trượt.

    Nguồn: Theo Mazda

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +