Video ghi lại thực trạng giao thông tại những địa điểm dày đặc xe cộ nhất Hà Nội và dễ dàng nhận ra những tiếng còi vô ý thức, thậm chí trên các tuyến phố có biển cấm bóp còi.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm