Đối với video lần này, cùng CafeAuto tìm hiểu các ký hiệu có trên bảng điều khiển, trên các dòng xe khác nhau thì vị trí của chúng có thể khác nhau đôi chút. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm