Nhiều người cho rằng việc thường xuyên về N khi dừng đèn đỏ sẽ hư hại các chi tiết trong hộp số, thực tế không ảnh hưởng.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm