Việc lái xe quên kéo hoặc hạ phanh tay vẫn là vấn đề phổ biến hiện nay, đặc biệt là đối với các tay lái mới. Hành động bất cẩn này có thể gây hiểm họa khó lường.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm