Audi vừa chế tạo thành công “e-diesel”, một loại nhiên liệu được tổng hợp từ nước và carbon dioxide (CO2) có sẵn trong không khí. Loại nhiên liệu này hứa hẹn sẽ thay thế diesel được tổng hợp từ dầu mỏ và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.

  • Facebook
  • Chia sẻ