Theo kết quả thử nghiệm của Cơ quan an toàn châu Âu Euro NCAP, Audi A4 2016 đạt  điểm tối đa với 5 sao. A4 2016 được Euro NCAP đán giá cao ở nhiều bài thử đặc biệt là ở hệ thống phanh khẩn cấp.

  • Facebook
  • Chia sẻ