BẢNG GIÁ BÀI PR TRÊN CAFEAUTO 2024

(Áp dụng từ 01/01/2024)

ĐVT: VNĐ, giá chưa VAT

STT Loại bài SL chữ
(MB)
SL ảnh Video Hình thức ĐVT Giá/bài
(chưa VAT)
Share fanpage Cam kết views tối
thiểu (7 ngày)
1 Bài loại đặc biệt
(Emagazine)
1,500 5 1 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 24h.
- Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 8h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 6h.
- Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày
- Ghi chú: có thể sử dụng dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic
Bài 35,000,000 có - 2 fanpages 12,000
2 Bài Infographic 2MB Nổi bật trang chủ trong 8h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục Bài 20,000,000 có - 2 fanpages 10,000
3 PR loại 1 1,200 4 1 Nổi bật trang chủ trong 8h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục Bài 15,000,000 có - 2 fanpages 10,000
4 PR loại 2 1,000 3 Nổi bật trang chủ trong 4h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục Bài 10,000,000 có - 2 fanpages 5,000
5 Đánh giá xe 1,200 10 1 Nổi bật trang chủ trong 8h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục đánh giá xe Bài 25,000,000 có - 2 fanpages 10,000
6 Đánh giá xe bằng video ~25p Nổi bật trang chủ trong 8h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục đánh giá xe video Video 30,000,000 có - 2 fanpages Youtube 30,000
7 Giới thiệu xe 1,200 6 1 Nổi bật trang chủ trong 8h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục giới thiệu xe Bài 15,000,000 có - 2 fanpages 5,000
8 Bộ hình ảnh xe 12 Trang chủ trong 24h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục Hình ảnh Album 15,000,000 có - 2 fanpages 5,000
9 Video giới thiệu < 20Mb 1 Trang chủ trong 24h, sau đó chuyển vào trang chuyên mục video Video 15,000,000 có - 2 fanpages 10,000

Ghi chú:

- Cafeauto chỉ biên tập lại câu đúng ngữ pháp và tiêu chuẩn cơ bản của báo chí tối đa 02 lần (miễn phí).

- Các bài dạng eMagazine, Infographic được xem là bài loại đặc biệt (chưa bao gồm thiết kế)

- Các dạng bài Infographic, phóng sự ảnh được xem là bài PR loại 1 (chưa bao gồm thiết kế)

- Biên tập lại toàn bài chi phí cộng thêm 2,000,000đ/bài (chưa VAT); Bài đã biên tập nhưng hủy bài tính phí 500,000đ/bài

- Viết bài hoàn toàn dựa vào ý chính của DN chi phí thêm: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)

- Chi phí thiết kế dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)