Ghi chú:

- Cafeauto chỉ biên tập lại câu đúng ngữ pháp và tiêu chuẩn cơ bản của báo chí tối đa 02 lần (miễn phí).

- Các bài dạng eMagazine, Long form được xem là bài loại đặc biệt (chưa bao gồm thiết kế)

- Các dạng bài Infographic, phóng sự ảnh được xem là bài PR loại 1 (chưa bao gồm thiết kế)

- Biên tập lại toàn bài chi phí cộng thêm 2,000,000đ/bài (chưa VAT); Bài đã biên tập nhưng hủy bài tính phí 500,000đ/bài

- Viết bài hoàn toàn dựa vào ý chính của DN chi phí thêm: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)

- Chi phí thiết kế dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)