BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN DESKTOP CAFEAUTO 2022

(Áp dụng từ 01/01/2022)

ĐVT: VNĐ, giá chưa VAT