Toyota vừa tung ra video giới thiệu khẩu hiệu mới "Fueled by Everything". Trong đó phân bò cũng có thể làm nhiên liệu cho Mirai.

  • Facebook
  • Chia sẻ