Subaru một lần nữa đã khuấy động tinh thần khách tham dự bằng việc trình diễn drift ô tô, thực hiện bởi chuyên gia 66 tuổi đến từ nước Anh – Russ Swift trong thời gian diễn ra triển lãm.

  • Facebook
  • Chia sẻ