• Mã nhúng:

    Chiếc “thuyền bay”được CEO Larry Page, người đồng sáng lập Google và Alphabet phát triển đã công bố những kết quả đầu tiên đạt được.

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +