Chiếc “thuyền bay”được CEO Larry Page, người đồng sáng lập Google và Alphabet phát triển đã công bố những kết quả đầu tiên đạt được.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm