Nếu không vì dịch bệnh hoành thành, thì có lẽ năm nay là năm tốt của Mercedes-Benz E180 đúng chuẩn sanh chảnh, hợp lý về giá bán thậm chí là có thể lấy thêm khách từ các đối thủ như BMW 3-Series hay Audi A6.

  • Facebook
  • Chia sẻ