Một thiết bị có tên là “Flyboard Air” vừa được xác lập kỷ lục thế giới Guinness với lộ trình di chuyển xa nhất từ trước đến nay, tương đương quãng đường 2.252m, có thể bay lên với độ cao 3.048m, cùng tốc độ tối đa 150km/h khi di chuyển trên cao. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm