Mã nhúng:

Chương trình Đối thoại Chính sách tuần này giúp độc giả nhìn nhận, đánh giá lại việc thực thi chính sách đối với ngành công nghiệp ô tô trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là xem xét rút ra bài học kinh nghiệm từ những quyết sách thiếu thực tiễn dẫn đến việc đánh mất cơ hội tốt để phát triển

  • Facebook
  • Chia sẻ