Mã nhúng:

Nhận lời mời của Trung ương đảng Cộng sản TQ, hôm nay ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đãthăm TQ với danh nghĩa đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  • Facebook
  • Chia sẻ