Ford vừa ra mắt đoạn video quảng cáo hoàn toàn mới nhằm giới thiệu mẫu Everest 2015 với công nghệ chinh phục mọi địa hình Terrain Management System .

  • Facebook
  • Chia sẻ