Để kêu gọi các tài xế đeo dây dai an toàn mỗi khi lên xe để đảm bảo an toàn, câu lạc bộ Romanian Automobile Club đã nảy ra ý tưởng vô cùng thú vị:kêu gọi mọi người chụp ảnh bản thân khi đang đeo dây an toàn và đặt hashtag #seatbeltb00bing trên các bức ảnh của mình.

  • Facebook
  • Chia sẻ