Bình thường khi các hãng xe có mẫu mới họ sẽ tìm một vị trí đẹp có sân khấu để có thể ra mắt tới khách hàng và báo giới mẫu xe của mình. Tuy nhiên, Ford lại có một cách khác, độc đáo hơn để giới thiệu tới công chúng mẫu xe Shelby GT350R của mình.

  • Facebook
  • Chia sẻ