BMW đã thực hiện chiến dịch chuyển đổi tất cả phương tiện thành xe điện thân thiện với môi trường qua một màn hình lớn đặt ngay trung tâm New York.

  • Facebook
  • Chia sẻ