Đáp lại mẫu quảng cáo thú vị của Mercedes-Benz về hệ thống kiểm soát thông minh, hãng Jaguar vừa giới thiệu một mẫu quảng cáo mới với sự xuất hiện bất ngờ của chú báo đốm.

  • Facebook
  • Chia sẻ