Tại Việt Nam, những chiếc xe cơ bắp đẹp tuyệt vời và giá rất ‘hạt dẻ’ này lại không quá phổ biến và thường chỉ thấy qua phim ảnh.

  • Facebook
  • Chia sẻ