Mã nhúng:

Năm 2011, xu hướng đầu tư vào căn hộ sẽ thoái trào. Đây là nhận định của ông Nguyễn Nguyên Thái -đại diện Công ty CB Richard Ellis (CBRE), tại Đêm Bất động sản lần thứ 31 diễn ra tuần qua tại <br />