Mã nhúng:

Chúng ta đã thấy nhiều mô hình được làm tỉ mỉ bằng những mảnh lego. Tuy nhiên chưa có tác phẩm nào làm bằng lego lại gây ấn tượng hơn chiếc xe dưới đây.

  • Facebook
  • Chia sẻ