Mã nhúng:

Vì số tiền sử dụng đất cần hoàn lại cho chủ đầu tư các dự án chuyển đổi sang NOXH quá cao nên dẫn đến tình trạng nhiều địa phương đã không dám quyết định việc chuyển đổi như hiện nay.

  • Facebook
  • Chia sẻ