Với hệ thống Remote Parking Pilot, người lái chỉ việc đứng bên ngoài và sử dụng smartphone để đỗ hoặc lấy xe ra. Tài xế chỉ cần nhất nút và chiếc xe sẽ tự động tìm chỗ đỗ phù hợp, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Chiếc xe sẽ đánh lái một cách chính xác nhất để đưa xe vào vị trí đỗ.

  • Facebook
  • Chia sẻ