Mã nhúng:

Việc lột cao su ở rãnh và nạo cao su để tạo hoa lốp được thực hiện khá chuyên nghiệp, nhanh gọn. Kết quả là một chiếc lốp đã mòn, không còn độ ma sát và bám đường đủ tiêu chuẩn, sau đó biến thành một chiếc lốp có các rãnh và hoa lốp như mới.

  • Facebook
  • Chia sẻ