Mã nhúng:

Dù công ty phá sản đã được phát mãi tài sản, nhưng hàng chục công nhân đã mất trắng tiền lương chỉ sau một quyết định của Cục thi hành án Đồng Nai. Hiện nay, có hơn 70 công nhân đang bị Công ty Rượu sâm panh Matxcơva nợ đọng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đại diện công ty giải thích, hiện không còn khả năng thanh toán các khoản nợ vì toàn bộ số tiền phát mãi tài sản gần 40 tỉ đồng đã được Cục thi hành án dân sự Đồng Nai chuyển hết cho phía ngân hàng.

  • Facebook
  • Chia sẻ